Countdown to exhibition day
Visiting Time

Date    Time

May 9 9:00 AM-16:30 PM

May 10 9:00 AM-16:30 PM

May 11 9:00 AM-16:30 PM

Media Center
Contact
Enquiry
 
Mr. Brian BAO
027 8421 8632
QQ:2814932384
brianbao@watsonunexpo.com
 
Mr. Edwin QI
027 8421 8662
QQ: 2976274180 
edwinqi@watsonunexpo.com

Media Center

Current location:Home > Media Center